Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden downloadbare producten in de vorm van pdf’s via de website www.FlyingNomads.nl.

1. Uitgever
De uitgever en eigenaar van de auteursrechten is Inner Dynamics, Nirwana 3, 1093 NA  Amsterdam, KvK nr.: 59829346, zal hier verder benoemd worden als ‘uitgever/auteur’.

2. Gebruiker
Een ieder die een product download van de uitgever/auteur zal hier verder benoemd worden als koper.

3. Gegevens van de koper
Om een product aan te schaffen dient de koper zijn emailadres en volledige adresgegevens in te vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie inzake aankoop van producten en het ontvangen van een mail met daarin een link om het product te downloaden. De gegevens van de koper worden niet voor (in-)directe marketingdoeleinden gebruikt.

4. Copyright
De producten en hun inhoud zijn eigendom van de uitgever/auteur. Niets uit deze producten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, online publicatie, databanken of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.

5. Informatiebronnen en aansprakelijkheid
De informatie opgenomen in de producten zijn door de uitgever/auteur uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen gehaald. Doch kan de uitgever/auteur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen. In de producten zijn er een heleboel links opgenomen naar websites, de uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

6. Wederrechterlijk gebruik
Het is de koper niet toegestaan om de producten onrechtmatig te gebruiken, in een andere vorm te publiceren of de publicatie ervan te verhinderen. Het is de koper eveneens niet toegestaan de informatie wederrechterlijk te gebruiken.

7. Gebruik routes en GPS-coördinaten
De gepubliceerde routes en gps-coördinaten zijn een hulpmiddel om locaties te vinden en aan de hand hiervan te navigeren. De routes kunnen door omstandigheden buiten het vermogen van de uitgever/auteur gewijzigd zijn. Hiervoor en voor verkeersovertredingen en/of ongevallen die gebeuren tijdens het volgen van deze routes en gebruik van de GPS-coördinaten kan de uitgever/auteur niet verantwoordelijk gesteld worden.

8. Retourneringsvoorwaarden
Een e-book kan niet geretourneerd worden zodra de koper het product heeft gedownload. Zolang het product niet gedownload is, kan, binnen een maximale termijn van 14 dagen na betaling – een verzoek tot anulering van de aankoop aan de uitgever/auteur ingediend worden via info@flyingnomads.nl. Het aankoopbedrag zal dan teruggestort worden. Ingeval van problemen met het product neemt de koper via info@flyingnomads.nl contact op zodat de uitgever/auteur indien mogelijk service kan verlenen.